En säljutbildning som vänder sig till både nya och erfarna säljare som önskar utveckla sig med metodik struktur. Utbildningen genomförs under två intensiva dagar. Teoripass följs av praktiska övningar. Små grupper garanterar hög anpassning till deltagarnas bransch och vardagssituation. Individuell återkoppling.
Innehåll:

Säljpsykologi utifrån DISC-modellen
Olika kommunikationsstilar och kunders beteende
Säljprocessens olika faser – ”Gate stages”
Säljplanering och förberedelser
Effektiv mötesbokning
Upplägg och mötesagenda för olika kundmöten
Företagspresentationen
Behovsanalys med SPUN metodiken
Argumentering med EFN metoden
Säljarens retorik
Avslut och invändningshantering

Deltagarna upprättar innan utbildningen sin egen personliga beteendestilanalys, ”Pusslet” som är baserad på DISC modellen. Analysen är ett verktyg som ger individen självinsikt och tips hur man bättre kommunicerar med olika kunder.

Efter genomförd utbildning behärskar deltagarna samtliga faser av säljprocessen. Man en uppsättning verktyg, beprövade metodiker som effektiviserar säljarbetet. Med ökat självförtroende kommer du att lyckas oftare!

Pris: 14500 :-/ deltagare inklusive beteendestilanalys DISC (1600 kr)

Nästa Kurstillfälle:

Stockholm: Hösten 2017

Göteborg: Hösten 2017

Malmö: Hösten 2017

Utan bindning

Avbokning kan göras fram tills 14 dagar innan utbildningen.

Värdeskapande försäljning

Beställ boken kostnadsfritt genom att fylla i uppgifterna nedan: