Utbildningen vänder sig till säljchefer och säljledare – både erfarna och nya chefer är välkomna. Det som kännetecknar deltagarna är att man vill bli skickligare, ta till sig nya metodiker och modeller för ett moderna ledarskap. Efter genomförd utbildning har deltagarna både kunskap och verktyg som gör att ledarrollen känns mer bekväm.

Innehåll och upplägg
Din egen ledarstil kartläggs innan utbildningen med ”Pusslet DISC” – en personlig beteendestilanalys baserad på W M Marstons DISC modell. Din analys/rapport utgör en del av kursmaterialet under första utbildningsblocket. Efter utbildningen kommer du att kommunicera mycket bättre med dina medarbetare.

Situationsanpassat ledarskap – Ibland ska du agera instruktör, en annan situation kräver att du coachar och stöttar medarbetaren. I andra situationer kanske det passar bättre att agera bollplank eller att fullt ut delegera. Lär dig att anpassa ditt ledarskap till olika situationer och du kommer att lyckas bättre!

Att coacha med feedback
kräver dels att du har kunskap om hur man genomför sambesök och samlyssning, men också att du besitter förmågan att ge feedback på ett bra sätt.

SPUN – tekniken är den modell vi rekommenderar för all typ av B2B försäljning. Behovsanalysen är en av säljarens viktigaste och svåraste nyckelarbetsuppgifter. Din uppgift är att säkerställa att dina medarbetare behärskar tekniken. Vi ser till att du kan SPUN.

Målstyrning – hur gör man i praktiken? Du får både verktyg och färdighet i konsten att bygga individuella mål och hur du jobbar med målstyrning av dina medarbetare.

Retorik för ledare
– med hjälp Retorikkurvan, Ciceromodellen och andra tillämpbara verktyg kommer du att bli en mästare i konsten att övertyga – både kunder och medarbetare.

Andra ämnen:

  • Rekryteringsprocessen
  • Utvecklingssamtalet
  • Konflikthantering
  • Motivationsteorier
  • Hur stress och press fungerar

Utbildningen genomförs under två sammankomster á 2 dagar på kursgård. Antal deltagarna hålls nere för att man ska få mycket utrymme för individuella frågeställningar.

Mellan utbildningsblocken genomför deltagarna hemuppgifter/projektarbeten som följs upp. Dessa uppgifter stäms av innan utbildningen och integreras med din roll på företaget.

Under utbildningens genomförande och 6 månader därefter har deltagarna fri tillgång till kursledaren för konsultation och rådgivning.

 

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_fields' doesn't exist]
SELECT DISTINCT wp_nf3_fields.id FROM wp_nf3_fields WHERE wp_nf3_fields.parent_id = 6

Inga fält hittades.