Attityd – Kunskap – Färdighet

En företagsanpassat utbildningsprogram – kort eller långt – ska innehålla konkreta mål.

  • Är det en förändrad attityd som ska uppnås?
  • Eller är det en specifik kunskap som ska implementeras?
  • Eller är det träning av en viss färdighet som ska uppnås?

Innan vi skapar och genomför utbildningen har vi tillsammans med uppdragsgivaren besvarat dessa frågor. När vi sedan levererar programmet ger vi oss inte för än resultatet uppnås.

Före
Ofta startar vi med att genomföra en förstudie som genomförs med en mix av våra olika analyser  och ett antal intervjuer av kunder, medarbetare och chefer. Syftet är att vi vill skaffa oss en opartisk bild av hur situationen ser ut, vilka problem och utmaningar finns att tackla i organisationen? Utifrån denna analys skapar vi tillsammans med kunden innehållet i utbildningen. Innan genomförandet avrapporterar konsulten/utbildaren både förstudie, utbildningens upplägg och innehåll till uppdragsgivaren.

Under
Genomförandet sker ofta i form av ett antal moduler (workshops) där korta teoripass följs av praktiska övningar och rollspel. Vid säljträning och presentationsteknik använder vi video för att åstadkomma bra och omedelbar feedback.

Ett företagsanpassat utbildningsprogram genomförs ofta i flera moduler med ca: 5-6 veckors mellanrum. Deltagarna får efter varje workshop hemuppgifter med sig hem. Syftet med detta är att säkerställa att implementeringen av de nya kunskaperna. Vid nästa workshop avrapporterar deltagarna sina projektarbeten och får feedback. Detta är också ett utmärkt sätt att få till stånd ett bra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Efter
För att säkerställa att utvecklingen av individerna inte stannar av lämnar utbildaren löpande feedback till medarbetarens närmsta chef. Chefen får konkreta tips och råd om hur han/hon ska coacha sina medarbetare.

Utbildningsprogrammet avslutas med en examination där deltagarna får avlägga både teoretiska och praktiska prov.

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_fields' doesn't exist]
SELECT DISTINCT wp_nf3_fields.id FROM wp_nf3_fields WHERE wp_nf3_fields.parent_id = 6

Inga fält hittades.