Ta vara på alla säljkrafter inom företaget

Många företag missar värdefull säljkraft genom att inte involvera kundtjänst i sin säljstrategi. Att utveckla sitt medarbetarskap i kundtjänst handlar mycket om att bli bättre på att kommunicera. Bli bättre på att styra samtalen, bli bättre på att hantera olika personligheter, bli bättre på att hantera reklamationer …

Utbildningen riktar sig till medarbetare som ser sitt arbete som en viktig del av företagets kundvård.

Deltagarna får insikt och kunskap om hur man utvecklar en effektiv kundtjänst. Hur den enskilde medarbetarens insatser påverkar företagets affärer. Hur man bör agera för att stärka relationen med företagets kunder. Deltagarna får lära sig ett antal konkreta metoder som leder till ökad kommunikation och därmed färre missförstånd.

  • Samtalets anatomi
  • Hur styr jag samtalet
  • Min egen kommunikationsstil och hur jag uppfattas av kollegor och kunder
  • DISC modellen som förklarar och hjälper mig förstå olikheter hos andra personers beteedestilar
  • Svåra kunder
  • Reklamationshantering

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna tillbaka med ökat självförtroende och färdigheter som leder till både kortare och effektivare samtal. Kunderna kommer på köpet att uppleva en bättre service med positiv efterkänsla.

Utbildningen anpassas efter kundens önskemål, begär offert.

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 0

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_forms' doesn't exist]
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_nf3_forms` WHERE `id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_form_meta' doesn't exist]
SELECT `key`, `value` FROM `wp_nf3_form_meta` WHERE `parent_id` = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_upgrades' doesn't exist]
SELECT cache FROM `wp_nf3_upgrades` WHERE id = 6

WordPress databasfel: [Table '100259-affarsmannaskap.wp_nf3_fields' doesn't exist]
SELECT DISTINCT wp_nf3_fields.id FROM wp_nf3_fields WHERE wp_nf3_fields.parent_id = 6

Inga fält hittades.